Personvern

NA nettbutikk closet på nettsiden https://www.nacloset.med behandle de personlige dataene som Kunden har gitt for å respektere og håndheve vilkårene, behandle ordrer og leveranser og for nødvendig kommunikasjon innen den lovtidige perioden.

Generelle vilkår

1. Personen som er ansvarlig for personopplysninger i samsvar med RGPD (referert til som "Forordningen") er Nicole Abreu (navngitt "Ansvarlig");

2. Kontaktinformasjonen til ansvarlig er: e-post: nacloset.info @ gmail.com

3. Personlige data er informasjon knyttet til en identifisert eller identifiserbar fysisk person.

Opprinnelse av personopplysninger

1. Den ansvarlige person behandler personopplysninger oppnådd med samtykke fra klienten og samlet inn som en del av kontrakten om kjøp og utførelse av elektronisk forespørsel i virtuell butikk.

2. Den ansvarlige personen behandler bare identifikasjonsdataene og kundekontaktinformasjonen som er nødvendig for å håndheve kjøpskontrakten.

3. Den ansvarlige person behandler personopplysningene for leverings- og regnskapsmessige formål og for nødvendig kommunikasjon mellom de kontraherende partene i kontrakten for den lovtid som kreves. Personlige data vil ikke bli avslørt og vil ikke bli overført til andre land.

Formål med databehandling

Den ansvarlige personen behandler kundens personopplysninger for følgende formål:

1. Registrering på nettsiden i samsvar med kapittel 4, Seksjon 2 i RGPD;

2. For utførelse av elektroniske bestillinger opprettet av Kunden (navn, adresse, e-post, telefon);

3. Overholde lover og forskrifter som følger av kontraktsforholdet mellom kunden og datakontrollanten

4. For gjennomføring av kjøpsavtalen basert på de nødvendige personopplysningene. Kontrakten kan ikke utføres uten personopplysninger.

Datalagringsperiode

1. Den ansvarlige personen lagrer personopplysningene i den perioden som er nødvendig for å håndheve lover og forskrifter som følger av kontraktsforholdet mellom Klienten og den ansvarlige personen og for perioden 3 år etter avtalens inngåelse.

2. Den ansvarlige skal slette alle personopplysninger så snart datoen for lagring av personopplysninger er utløpt.

Mottakere og personer som er ansvarlige for personopplysninger

Tredjeparter som behandler kundens personopplysninger, blir underentreprenert av den ansvarlige parten. Tjenestene til underleverandører er avgjørende for vellykket oppfyllelse av kontrakten for oppkjøp og behandling av elektroniske bestillinger mellom ansvarlige og kunden.

Ansvarets underleverandører er:

  • Webnode AG (e-handelssystem);
  • bærere;
  • Google Analytics (nettsideanalyse);

Forbrukerrettigheter

I samsvar med forskriften har du rett til:

1. Tilgang til personlige data;

2. Korrigering av personopplysninger

3. Rett til å slette personlige data

4. Retten til å motsette seg behandling av personopplysninger;

5. Retten til å bære personopplysninger;

6. Retten til å trekke samtykke til behandling av personopplysninger skriftlig eller via e-post;

7. Retten til å klage til tilsynsmyndigheten ved påstått brudd på forskriften.

Sikkerhet av personopplysninger

1. Datastyringen tar for seg alle nødvendige tekniske og organisatoriske forholdsregler for beskyttelse av personopplysninger;

2. Den ansvarlige har tatt tekniske forholdsregler for å beskytte mellomrom der dataene lagres, spesielt for å beskytte tilgangen til datamaskinen med et passord, bruk av antivirusprogramvare og regelmessig vedlikehold på datamaskinen.

Avsluttende bestemmelser

1. Ved å lage en elektronisk ordre på nettstedet bekrefter kunden at han er informert om alle vilkårene for beskyttelse av personopplysninger og aksepterer dem så langt som mulig;

2. Kunden aksepterer disse betingelsene ved å merke avkrysningsruten i bestillingsskjemaet;

3. Den ansvarlige kan når som helst oppdatere disse forholdene. En ny oppdatert versjon skal legges ut på nettsiden.